Position Paper

09 Feb: Հայտարարություն մեր գործունեության վերաբերյալ

 ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ «ԴԵՊՈՊ  Կառավարման Ինստիտուտ» հասարակական կազմակերպություն Հայացք՝ ուղղված ապագային 2013 թվականին Հայաստանում հետազոտական խումբ ձևավորվեց` ուսումնասիրելու ապաբնակեցման` բնակչության   թվաքանակի նվազման ճգնաժամը և արտագաղթի տագնապալի…